.Net Framework Nedir?

Bilindiği üzere farklı programlama dilleri olduğu gibi bir programlama dili için geliştirilmiş farklı uygulama geliştirici platformları da mevcuttur. Bunlardan son zamanlarda en çok rağbet gören uygulama platformlarından biri de Microsofttarafından geliştirilen .Net Framework arayüzüdür. Bu yazıda işte bu uygulama geliştirici arayüzünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Uygulama Geliştirici Arayüzü Nedir?

En başta sıkça kullandığımız bu terimi açıklamakta fayda var. Uygulama geliştirici arayüzü bir programcının yazılım uygulaması geliştirirken kullandığı geliştirici programdır. Evet tahmin edildiği gibi programların yazıldığı arayüzler de birer uygulamadır ve büyük geliştirici firmalar yazılımcıların kolay bir şekilde programlarını geliştirebilmesi için bu uygulama programlarını diğer bir deyişle kütüphaneler sunar.

.Net Framework Nedir?

Yazılım sektörünün 5-10 yıl içerisinde çok fazla büyümesi ile yazılım geliştiriciliği önem kazandı. Fakat bu ilerleyişi geliştirici arayüzleri yeterince karşılayamıyor olması sektör için sorun oluşturuyordu. Ayrıca tüm platformlar da çalışabilen Java’nın oldukça rağbet görmesi ile Microsoft tarafından geliştirici arayüzü olarak hazırlanan .Net platformu ortaya çıkmıştır. Bu platform yazılımcılar için (özellikle Microsoft üzerine çalışanlar ) büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bunlardan en önemlisi sürükle bırak yöntemi ile kolayca nesne eklenmesi ve kod satırında sınıfların, metodların belirlenmesi ile yanlış kod yazmasının önlenmesi gösterilebilir. Bu kolaylıklarından ziyade .Net platformu ortak bir platform olarak hazırlanmıştır. Yani .Net Framework dosyası kurulu olan her ortamda çalıştırılabilir bir programı tek seferde yazma imkanı sunar.  Eski arayüzler de geliştirilen yazılım web, windows, mobil vb. herhangi bir platform için yazılır ve diğer platformlarda çalıştırılamaz durumdaydı. .Net ile bu sorunda ortadan kaldırılmıştır. Fakat günümüzde hala .Net Framework eklentisi Java kadar rağbet görmemektedir. Özellikle büyük projelerde geliştiriciler Javayı tercih etmektedir.

.Net Yapı Mimarisi

.Net yukarıda belirtiğim gibi birden fazla programlama dili ile uyumludur. Hatta bu programlama dillerini ortak olarak bir uygulama sayfasında kullanmak da mümkündür. .Net üzerinde geliştirme yapabilmek için Visual Studio programını kurmalısınız. Visual Studio ekranında yer alan Visual Basic, Visual C++, Visual C# ve Visual F# hatta Javascript dillerini kullanarak yazılım geliştirebilirsiniz. Şimdi ise .Net’in yapı mimarisinden kısaca bahsedelim. Örnekteki resimde Visual Studio ile yazılan bir uygulamanın .Net Framework ile kullanılan platformda yazılımın çalışması için arka planda yapılan işlemleri sırası ile göstermektedir. .Net platformunda kod ilk önce Microsoft Intermediate Language (Microsoft Ara Dili) olarak isimlendirilmiş dosya haline dönüştürülür bu dosya içerisinde derlenen kodların Microsoft’un standart haline getirdiği bir assembly dili haline dönüştürür. Bu ara dil de saklanan dosyalar çalıştırılmak istendiğinde ise CLR adı verilen sistem MSIL kodlarını çalıştırır. net-calısma.png   Ortak dil çalışma zamanı ( CLR – Common Language Runtime ) sisteminin temel görevi ise C# dilini taşınabilir kılmak ve diğer diller ile güvenli bir şekilde çalışmayı sağlayan sistemdir. CLR, .Net platformuna ait bir kod çalıştığı zaman JIT (Just in Time – Tam Zamanında ) derleyiciyi aktif hale getirir. Aktif hale gelen JIT derleyici, MSIL kodlarını yerel kod yapısına göre çalıştırarak ortak platform yapısı sağlanmış olur.

.Net ile Neler Yapılabilir? ( .Net Teknolojileri )

.Net platformu ve dolayısıyla Visual Studio arayüz programı ile aşağıda yer alan şu alanlarda herhangi bir program yada uygulama geliştirilebilir. Windows Uygulamaları Windows Phone Uygulamaları Web Uygulamaları (ASP.Net) SharePoint web uygulamaları Silverlight web uygulamaları Windows Azure ile cloud uygulamaları MS Office için eklentiler Veri tabanı uygulamaları

Kullanıcılar İçin .Net Framework

Eğer yazılım geliştirmek gibi bir derdiniz yok ve sadece bu programları kullanıyorsanız zaten bilgisayarınızda .Net Framework eklentisi kuruludur. Yada her hangi bir ihtiyacınız olursa kurulum sırasında bu işlem otomatik olarak gerçekleşecektir.

Yorum ekle

Loading