SQL Server'da Tüm Stored Procedureler İçinde Geçen Bir Kelimeyi Arama

SQL Server 2000'de tüm stored procedure'ler içinde bir kelimeyi bulan orgu aşağıdaki gibidir : 

SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_DEFINITION FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE ROUTINE_TYPE='PROCEDURE'
AND ROUTINE_DEFINITION LIKE '%aranan kelime%'

Bu şekilde aranan kelimenin geçtiği tüm SP'ler listelenmektedir

Yorum ekle

Loading